Den första ocicaten i Sverige kom till Göteborg i december 1991. Det var en blåspotted hane med det fantastiska namnet Lotsadots Chunky Blue som importerats från England. Efter jul anlände så en silverspotted hona vid namn Thickthorn Rosemary, även hon från England. Ocicats var då fortfarande inte godkända som ras i FIFe, “Federation International Feline”, men paret visades upp vid en utställning i Borås 1992. De deltog då inte i tävlingen, men de väckte ändå stort intresse hos uppfödare, åskådare och i media.

Under 1992 godkändes rasen och den första kullen föddes i oktober samma år och sedan dess finns det uppfödare av rasen i Sverige och övriga Norden. Eftersom rasen är ny lägger uppfödare ner mycket arbete på att behålla rasens fina typ samtidigt som man vill öka avelsbasen och undvika inavel. Därför avlar man ut och gör hybrider (en blandning av olika raser). Hybriderna blir sedan avlade med rena ocicats. Hos ocicats är dock inga andra mönster tillåtna än prickar – spotted – och därför avlar man inte ocicats på de ungar som föds med andra mönster. Det är inte ovanligt att det föds ungar med andra mönster då anfäderna är abessinier, siames och amerikanskt korthår och dessa gener ibland slår igenom. Dessa ungar säljs i stället som sällskapskatter och de har naturligtvis ocicats trevliga temperament, även om de inte har de rastypiska ”leopardfläckarna”. Uppfödningen tar lång tid och kräver noggrann planering och import av katter från andra länder kan ibland vara nödvändig för att behålla de rastypiska dragen. Uppfödningen av ocicats i Sverige hade en uppgång i början på 2000-talet, med strax över 180 katter registrerade år 2004 men statistiken har nu sjunkit och år 2017 registrerades endast 97 katter i SVERAK. Det finns idag ett 15-tal uppfödare av ocicats i Sverige och även en handfull uppfödare i övriga Norden, varav Norge står för merparten.