På 1960-talet ville en kattuppfödare i Michigan, USA, vid namn Virginia Daly få fram en abymaskad siames. Hon hade tidigare experimenterat med att korsa olika kattraser med varandra, och så skedde även denna gång. Hon provade att korsa en siames med en abessinier men alla ungarna i den kullen såg ut som vanliga abessinier. Daly tog då en av honorna ur den kullen och korsade tillbaka med en mörk chokladmaskad siameshane och hon lyckades på så sätt få fram den abytecknade siamesen hon var ute efter. Vad hon inte hade räknat med var att ett av syskonen i den kullen blev en vacker, prickig hankatt som fick namnet Tonga.

Virginia Dalys dotter tyckte att Tonga såg ut som en ozelot och kom på så sätt på namnet ”ocicat” för den här nya rasen. Kanske var det en sammanslagning av namnen “ocelette” och “accicat” (efter engelskans “accident” för olyckshändelse) som också föreslogs. Men eftersom Tonga inte var vad modern ursprungligen ville få fram såldes han som husdjur och kastrerades i stället för att användas till avel. Han var dock med på en utställning och introducerades som en nyhet. De som såg Tonga tyckte att han var unik och ett stort intresse för denna nya kattras spred sig. Tongas föräldrar fick därför para sig igen för att skapa nya prickiga ocicats. Tonga fick på så sätt en ”bror”, Dalai Dotson, som Daly registrerade som avelshane för denna nya ras. På så sätt hade även andra uppfödare fått receptet på hur man skapar ocicats och så småningom började man även korsa in amerikanskt korthår i rasen för att få in dess silvriga päls i rasen.

Mellan 1966-1980 registrerades endast 99 individer av ocicats i USA, delvis på grund av att Daly drabbades av sjukdom i familjen, men år 1984 var hon med och registrerade Ocicats International som styrelsemedlem. Gruppen hade då 22 uppfödare och fyra år senare, 1984, godkändes rasen i USA av The Cat Fanciers’ Association, Inc. Flera andra klubbar godkände rasen allt eftersom och den vackra prickiga rasen spred sig därefter över världen.